За мен:Д-р Лилия Петева Панайотова е родена в гр. Пловдив.

Завършва Висш Медицински Университет в Пловдив през 1990г.

От 1998г. е с придобита специалност
Вътрешни болести.

През 2003г. завършва двугодишен курс на обучение по
хомеопатична терапия към МУ Пловдив.

Има допълнителни специализации по хомеопатия към
ЦОРХ – България (София) и Хомеопатично общество – Класическа хомеопатия.